<

הצלם:
גד מרון

שדות החיטה
ברמות יששכר
17.5.2005

נקצרים בקומביני
JOHN DEERE
של אריה רף מאילניה


עמוד מספר 2

ה-מפעיל פז מרון-
 

שדות הזהב
 

נקצרים ביום קיץ
ברמות יששכר

שטחי החיטה של קבוץ גזית
 

ה-מפעיל פז מרון-
מבצע את העבודה

החיטה הזהובה
נערכת לנפוי

וזורמת במהירות
למיכל האיסוף

כל גרגר וגרגר
נאסף למיכל

באה מנוחה ליגע
ומרגוע לעמל

לילה חיוור משתרע
על שדות עמק יזרעאל

טל מלמטה ולבנה מעל
 

מבית אלפא עד נהלל
 

באה מנוחה ליגע
ומרגוע לעמל

ואין מרגוע
לקוצר

אמא מרים
מבקרת את הקוצר הנהדר

מבית אלפא עד נהלל
 

באה מנוחה ליגע
ומרגוע לעמל

לילה חיוור משתרע
על שדות עמק יזרעאל

טל מלמטה ולבנה מעל
 

מבית אלפא עד נהלל ה-מפעיל פז מרון-
 


 <<< העמוד הבא 

 העמוד הקודם >>> 

 

 

  חזרה לעמוד הבית Home