מהלך יומי
 
לחות יחסית טמפרטורת חוץ
   
   
נקודת הטל ברומטר: לחץ אויר
   
   
אפקט הצינון של הרוח עומס חום משולב
   
   
מהירות הרוח מהירות הרוח המירבית
   
   
כיוון הרוח כיוון רוח מירבי