כיצד לקרוא את דוחות התחנה?
מאת: אבי יעקבי
עריכה: רענן ארבל

התבוננו בדו"ח לחודש אפריל 2004 משמאל לימין
והעבירו את העכבר על הכותרות הצבעוניות

 

 
     
 
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2004                    
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)         
 
 
                            HEAT  COOL     AVG 
   MEAN                 DEG  DEG     WIND          DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1 15.3 22.0  13:40  8.8  7:00  3.5  0.5  0.0  3.9 22.5  14:00  WNW
 2 16.8 22.5  11:40 12.5  23:10  1.9  0.4  0.0  5.6 33.8  13:50  SE
 3 12.9 15.9  12:30 11.1  23:40  5.3  0.0  1.8 11.3 33.8  16:10  WSW
 4 12.8 17.3  15:00  9.1  00:00  5.5  0.0  0.2  9.5 35.4  14:30  WNW
 5 12.5 20.5  15:10  6.2  5:40  6.0  0.1  0.0  3.5 22.5  16:20  WNW
 6 15.2 22.6  14:40  9.0  23:40  3.7  0.6  0.0  4.2 29.0  10:10  WSW
 7 12.1 18.7  13:00  6.8  5:00  6.2  0.0  0.0  6.9 33.8  16:30  WNW
 8 14.2 20.3  13:10  9.7  1:10  4.4  0.2  0.0  8.9 32.2  14:10  WNW
 9 17.5 26.2  13:10  9.9  6:30  2.6  1.8  0.0  6.1 29.0  14:50  WNW
10 20.1 27.2  12:30 13.7  6:50  1.1  2.8  0.0  6.1 30.6  15:30  NW
11 20.8 27.4  11:20 15.0  22:40  0.9  3.3  0.0  6.3 40.2  16:30  NW
12 21.5 28.4  13:50 15.4  23:00  0.4  3.5  0.0  9.0 33.8  18:20  WSW
13 22.5 29.5  11:50 15.7   4:20  0.3  4.5  0.0  7.1 30.6  18:50  WSW
14 21.6 30.3  12:50 15.5  0:50  0.4  3.6  0.0  5.0 32.2  15:10  WSW
15 15.9 20.8  13:10 12.3  00:00  2.5  0.1  0.0  6.1 30.6  11:10  WSW
16 12.1 15.8  13:40  8.9  23:40  6.3   0.0 15.4 15.6 45.1  12:00  WNW
17 12.4 16.7  14:50  8.3  5:10  5.9  0.0  0.0 13.7 40.2  13:50  WNW
18 14.5 21.8  13:20  6.7  4:10  4.3  0.5  0.0  1.4 17.7  17:10  ESE
19 16.5 19.9  7:40 13.4  22:40  2.0  0.1  0.0  6.1 32.2  7:40  WSW
20 14.8 19.3  13:40 12.2  6:10  3.5  0.0  0.0  2.7 25.7  15:40   W
21 16.8 24.6  14:40 11.7  6:00  2.5  1.0  0.0  7.7 45.1  17:10   W
22 14.9 20.6  11:40 10.3  23:20  3.5  0.1  0.6  9.2 43.5  15:40  WNW
23 12.6 17.2  15:10  9.7  23:30  5.8  0.0  0.6  4.7 32.2  12:20  WSW
24 12.9 18.1  14:10  7.7  3:30  5.3  0.0  0.0  5.0 33.8  13:50  WSW
25 14.1 22.0  13:50  7.1  4:50  4.8  0.6  0.0  3.2 20.9  15:10  WNW
26 21.9 31.4  16:00 12.3  3:30  1.4  5.1  0.0  3.2 33.8  17:50  ESE
27 21.3 28.4  12:20 15.2  23:40  0.3  3.3  0.0  3.7 29.0  16:20  ESE
28 20.8 27.3  14:50 12.8  2:20  1.0  3.5  0.0  5.5 29.0  14:00  WNW
29 19.3 25.2  12:00 13.7  23:10  0.9  1.9  0.0 15.9 45.1  18:40   W
30 15.3 19.6  13:40 12.6  5:30  3.1  0.1  0.0 10.5 30.6  21:40  WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
  16.4 31.4  26    6.2   5  95.3 38.1 18.6  6.9 45.1  16   WSW
 
Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.21 ON 16/04/04
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

 

 
     
 

דוגמה מסכמת (משמאל לימין):

 
 

 

 
 
                         HEAT COOL    AVG
  MEAN                DEG  DEG    WIND         DOM
.  .   .   .    .   .    .   .  .   .   .   .    .
.  .   .   .    .   .    .   .  .   .   .   .    .
.  .   .   .    .   .    .   .  .   .   .   .    .
16 12.1 15.8  13:40  8.9  23:40  6.3   0.0 15.4 15.6 45.1  12:00  WNW
.  .   .   .    .   .    .   .  .   .   .   .    .
.  .   .   .    .   .    .   .  .   .   .   .    .
 
     
 

ב- 16 בחודש אפריל 2004, חושבה טמפרטורה יומית ממוצעת של  12.1ºC. טמפרטורת המקסימום הייתה 15.8ºC ונמדדה ב- 13:40,  וטמפרטורת המינימום הייתה 8.9ºC ונמדדה ב- 23:40. ביום זה חושבו 6.3 יחידות של ימי מעלת הסקה ונמדדה כמות משקעים של 15.4 מ"מ.  מהירות הרוח היומית הממוצעת הייתה 15.6 קמ"ש, אך המשב המקסימאלי הגיע ל- 45.1  קמ"ש. הכיוון השכיח ביותר ממנו נשבה רוח, היה מערב-צפון-מערב.

 
     
 

כיצד לקרוא את השורה האחרונה מתחת לקו המקווקו בתחתית הטבלה?

 
     
 
                           HEAT  COOL     AVG
   MEAN                 DEG   DEG      WIND          DOM
DAY  TEMP  HIGH  TIME  LOW   TIME DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH  TIME   DIR
.  .   .    .    .    .   .    .   .   .   .    .    .
.  .   .    .    .    .   .    .   .   .   .    .    .
.  .   .    .    .    .   .    .   .   .   .    .    .
.  .   .    .    .    .   .    .   .   .   .    .    .
.  .   .    .    .    .   .    .   .   .   .    .    .
.  .   .    .    .    .   .    .   .   .   .    .    .
-------------------------------------------------------------------------------------
  16.4 31.4  26    6.2   5  95.3  38.1 18.6 6.9  45.1  16   WSW
 
     
 

משמאל לימין:
הטמפרטורה היומית הממוצעת לחודש אפריל 2004 היא
16.4ºC. טמפרטורת המקסימום המוחלטת בחודש עלתה ל- 31.4ºC ב- 26 בחודש. טמפרטורת המינימום המוחלטת בחודש ירדה ל- 6.2ºC ב- 5 בחודש. בסוף החודש הצטברו 95.3 יחידות של ימי מעלת הסקה ו- 38.1 יחידות של ימי מעלת קירור. סה"כ כמות המשקעים הגיעה ל- 18.6 מ"מ. מהירות הרוח היומית הממוצעת בחודש היא 6.9 קמ"ש, אך המהירות המקסימאלית המוחלטת הגיעה ל- 45.1 קמ"ש ב- 16 בחודש. הכיוון השכיח ביותר בכל החודש, ממנו נשבה רוח, היה מערב-דרום-מערב.