משקעים השנה משקעים החודש משקעים בפרק הגשם האחרון משקעים היום
       

       
       

עצמת משקעים בכל 10 דקות ביממה האחרונה
 

כמויות משקעים בכל 10 דקות ביממה האחרונה
 

       
       
עוצמות משקעים מירביות ב 7 הימים האחרונים
 

כמויות משקעים ב 7 הימים האחרונים
 

       
       

עוצמות משקעים מירביות ב 30 הימים האחרונים
 

כמויות משקעים ב 30 הימים האחרונים
 

       
       
עוצמות משקעים מירביות ב 12 החודשים שעברו
 

כמויות משקעים ב 12 החודשים שעברו
 

       
       
 

האתר נבנה על ידי:

054-3136363