גד על הגג© - התחנה הסולארית של משפחת מרון
                          
מערכת אנרגיה סולארית ביתית מחוברת רשת  3.57 קילו-וואט של חברת סולארפאוור

                                        

Copyright © 2004 - 2005 Fat Spaniel Technologies, Inc. All rights reserved.                                                 

חברת סולארפאוור                                מערכות סולאריות ביתיות